The Romance of Tiger and Rose ข้านี่เเหละองค์หญิงสาม พากย์ไทย ตอน 1 – 24 จบ

Ashes of Love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง พากย์ไทย ตอน 1 – 23 ยังไม่จบ

The Journey ย้อนเวลาค้นหาอดีตภพ ซับไทย ตอน 1 – 6 ยังไม่จบ

Parallel Love เด็กกว่าแล้วไงก็ใจมันรัก ซับไทย ตอน 1 – 23 ยังไม่จบ

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ซับไทย ตอน 1 – 113 ยังไม่จบ

The Bad Kids มุมที่ซ่อนอยู่ ซับไทย ตอน 1 – 12

White War ล่าระห่ำข้ามชาติ ซับไทย ตอน 1 – 9 ยังไม่จบ

My Dear Destiny (2020) อ๋องอี้ที่รัก ซับไทย ตอน 1 – 16 ยังไม่จบ

Love in Between หนึ่งห้วงคะนึงหา ซับไทย ตอน 1 – 37 ยังไม่จบ

The Song of Glory (2020) เพลงรักเพชรฆาต ซับไทย ตอน 1 – 15 ยังไม่จบ

Lost Romance (2020) หลงรักคุณ ซับไทย ตอน 1 – 3 ยังไม่จบ

The Legend of Jinyan (2020) ตำนานเพลงรักสี่ฤดู ซับไทย ตอน 1 – 29 ยังไม่จบ

Love a Lifetime รักนี้ชั่วนิรันดร์ ซับไทย ตอน 1 – 31 ยังไม่จบ

Patisserie Fighting ซับไทย ตอน 1 – 8

A Lonely Fish ซับไทย ตอน 1 – 6