The Long March of Princess Changge สตรีหาญ ฉางเกอ ซับไทย Ep.1-24

The Long March of Princess Changge สตรีหาญ ฉางเกอ ซีรี่ย์จีนแฟนตาซี หลี่ฉางเกอ องค์หญิงแห่งต้าถังผู้ซึ่งครอบครัวถูกกองทัพหลี่ซื่อหมินสังหารในคราวเหตุการณ์ประตูเซวียนอู่